Novadan.com.tr Üyelik Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tarafları, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:16 Bahçelievler / İSTANBUL adresinde mukim  adresinde mukim Nova Danışmanlık ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirket (bundan böyle “NOVA” olarak anılacaktır) https://www.novadan.com.tr internet sitesine (bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır) elektronik ortamda üye olarak internet sitesini kullanmak suretiyle alışveriş (alış – satış – takas) yapan sağlık profesyoneli kişiler (bundan sonra “KULLANICI” şeklinde anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.

MADDE 1- ANLAŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu kullanıcı sözleşmesi, NOVA’nın  tüm marka, kullanım ve yararlanma hakları ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2018 113477 tescil numarası ile kayıtlı tescilli “Novadan” markası ile birlikte kullanılan https://www.novadan.com.tr internet alan adı ve internet sitesi içeriğindeki ürün ve hizmetlerin kullanım esaslarını belirler. Sisteme üye olan kullanıcılar, şartları NOVA tarafından belirlenen ve kısmi ya da tamamen içeriği değiştirilme hakkı kendisinde bulunan kullanıcı sözleşmesini, Siteyi kullandıkları ve üye bulundukları sürece kabul etmiş ve onaylamış sayılır. Nova tarafından kullanıcılara sunulan hizmet, https://www.novadan.com.tr internet sitesi üzerinden sisteme üye sağlık profesyoneli kişilerin yalnızca birbirleri arasında ilaç dışı ürünlerini (OTC, dermokozmetik, kozmetik, ıtriyat, medikal malzeme vb.) alma – satma – değiştirme imkanı sunan çevrimiçi bir alışveriş hizmetidir. 

NOVA

Kurmuş olduğu internet tabanlı hizmet altyapısı doğrultusunda Kullanıcılarına ve ortaklarına yapılmış olan tüm tedarik anlaşmalarını herhangi birinde veya tamamında hizmet veren şirket.

KULLANICI

İşbu Sözleşme çerçevesinde NOVA’nın site üzerinden yapılan satışlarına ilişkin işbu Sözleşme’nin hükümlerini kabul etmiş ve Sözleşme’ye imza atmış sağlık profesyoneli kişi.

SİTE

NOVA tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir.

PUAN SİSTEMİ

Satıcı KULLANICI’ların SİTE üzerinden yaptığı satışlara ilişkin Alıcıların geri dönüşlerini referans tutularak sistem üzerinden Satıcılar hakkında belirlenen puanlama.

CÜZDAN

KULLANICI’nın banka ve/veya kredi kartı bilgilerini saklamasına olanak vermek üzere NOVA tarafından sunulabilecek hizmet.

KİŞİSEL BİLGİ

KULLANICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vb. bilgiler.

MADDE 2- SÖZLEŞME’YE İLİŞKİN ŞARTLAR

2.1. KULLANICI’nın HAKLARI ve MÜKELLEFİYETLERİ

Sisteme kayıt olmak, NOVA’nın kendisine ait internet sitesi üzerinden vermiş olduğu hizmetleri kullanmak isteyen KULLANICI’ler, “sağlık profesyoneli” (eczacı, medikal depo, optik depo) olmak, Kullanıcılık tarihinde on sekiz yaşını doldurmuş olmak ve Kullanıcılık esnasında doğru, eksiksiz ve güncel bilgilerini sunmak zorundadır. Bu nedenle Kullanıcılık talebinde bulunan kullanıcılar, reşit olduklarını, sistem üzerinden sunulan servisleri kullanma hakkına, yetkisine ve kapasitesine sahip bulunduklarını kabul beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcılık ilişkisi KULLANICI’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklayıp Sözleşme koşullarını kayıtsız ve şartsız onayına istinaden, Kullanıcılık işlemleri sırasında ad, soyad, e-posta adresi, firma adı, telefon numarası, şehir, eczane adı, GLN numarası, vergi dairesi, T.C. kimlik numarası ve şifre oluşturması akabinde kurulur. KULLANICI, Site’yi işbu Sözleşme’de belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak kullanacaktır. KULLANICI işbu SÖZLEŞME’yi imzalamakla yükümlüdür. İmzalamadığı takdirde NOVA, KULLANICI’ya bu hizmetleri vermeyi taahhüt etmez.

Kullanıcı, Site üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; NOVA’nın mezkur mesafeli satış/takas ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da alıcı sıfatındaki KULLANICI’nın sadece Satıcı’nın yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Kullanıcı, SİTE’DE sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, orijinalliğinden, mevzuata uygunluğundan, yasaklı ürün kapsamında olmadığından, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

Sisteme Üye olan kullanıcılar ve satıcılar, sisteme giriş yaparak sistem üzerinden satış ve takas maksadıyla listelemiş oldukları ürünlerin doğruluğu, orijinalliği, satışa arzı hususunda herhangi bir engelinin bulunup bulunmadığı, ayıplı ürün olup olmadığı, yasal mevzuata uygun olup olmadığı, ürünlere ait son kullanma tarihlerinin geçerlilik kontrolü, ülkeye girişi yasak olan ürünlerden olup olmadığı ve bir ürünün dürüstlük kurallarına göre satışını gerektirebilecek her türlü hususun kontrolünün kendileri tarafından kusursuz bir şekilde yapılmış olduğunu ve bu kurallara ilişkin denetim ve kontrollere ait her türlü hukuki ya da cezai sorumluluğun münhasıran kendilerine ait olduğunu, NOVA’nın bu nedenlerle tespit edilebilecek herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, sisteme Kullanıcılık için kayıt yaptığı tarihten itibaren NOVA tarafından “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatı ile kendisine sunulan sistem üzerinden satışa hiçbir şekilde ilaç sunmayacağını, bununla ilgili herhangi bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir reklam, listeleme, açıklama, yönlendirme yapmayacağını, satışa sunmuş olduğu ürünler ve bu ürünler için kullanılan bilgi ve ifadelerle ilgili olarak satışa arz edilen ürünün ilaç olduğunu, herhangi bir hastalığı teşhis, tedavi, iyileştirme veya önleyici olduğuna yönelik herhangi bir ifadeyi yayına almayacağını, herhangi bir şekilde ürün kullanımı, dozajı hakkında ve tıbbi herhangi bir tavsiyede bulunmayacağını, açıklamalarda yer alan bilgilerin ürün ambalaj ya da etiketinin yerine geçmeyeceğini, kargo kolisi içerisinde satışa konu ürün/ürünler haricinde başka ürün bulunmayacağını, bulunduğunun tespiti halinde kötüye kullanım yapan tarafa kötüye kullanıma dair bedelin fatura edileceğini, aksi durumda bundan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu ve yukarıda açıklanan hususlara aykırı tüm davranışların NOVA tarafından Kullanıcılığın sona erdirilmesi sebebi olarak işleme alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Kullanıcılar sisteme Kullanıcı oldukları andan itibaren kendileri tarafından SİTE’ye yüklenen fotoğraf, video, metin vb. tüm içeriklerle NOVA tarafından herhangi bir tarihte sisteme yüklenen ya da belirli aralıklarla güncellenmek suretiyle sisteme dahil olan tüm site tasarımı, her türlü yazılım kodları, her türlü amblem, işaret ve logolar, grafik tasarımları, ikonlar, fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, yazı fontları, ücretli ve ücretsiz eğitim içerikleri ile bunlara ilişkin her türlü sunum dosyaları ve benzeri kapsamdaki fikri mülkiyete konu teşkil edebilecek her türlü diğer materyallerin mülkiyetinin aksi NOVA tarafından açıklanmadıkça NOVA’ya ait olduğunu, bu nedenle sisteme Kullanıcı oldukları andan itibaren kendileri ya da NOVA tarafından sisteme yüklenen hiçbir içerik nedeniyle NOVA’dan telif hakkı ya da herhangi bir ad ve nam altında talepte bulunmayacaklarını, mülkiyeti tamamen NOVA’ya ait olan bu içeriklerin herhangi bir kısmı ya da tamamını hiçbir surette yazılı izin alınmaksızın kullanılamayacağını, herhangi bir mecraya kopyalanamayacağını, çoğaltılamayacağını, dağıtılamayacağını, depolanamayacağını, sisteme girişi yapılmış tüm içeriğin tamamıyla alışveriş amaçlı kullanılacağını ve herhangi bir kötüye kullanımda bulunmayacağını, bu verileri koruyan tüm yasalara uygun davranmak zorunda olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir nedenle hakkını ihlal ettiği durumlarda bu kişilere karşı oluşabilecek tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve hukuka aykırı davrandığı tüm durumlarda sorumluluğun kendisine ait olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. NOVA tarafından kullanıcılara sunulan hiçbir hizmet, kullanıcı açısından NOVA’nın üzerinde hak sahibi bulunduğu herhangi bir fikri mülkiyet hakkına, ticari markalarına, logolarına, işaretlerine, amblemlerine, patentlerine, ticari sırlarına veya diğer her türlü ticari mülkiyete ilişkin herhangi bir hak tanımaz.

Kullanıcılar sistemi iyi niyet, ahlak, dürüstlük kurallarına uygun ve yalnızca yasal amaçlarla kullanır. Bu nedenle sistem üzerinden hizmet alan diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi, hukuka ve ahlaka aykırı paylaşımlarda bulunulması, kaba, kişileri küçük düşüren, taciz, tehdit, zorbalık içeren, ırkçı, siyasi, müstehcen, uygunsuz ya da yasaları ihlal eden her türlü içeriklerin paylaşılması, bir başka Kullanıcıya ait Kullanıcılık giriş bilgilerinin kullanıcının rızası ya da rızası hilafına elde edilerek işlem yapılması, diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden her türlü içeriğin başka mecralarda izinsiz olarak paylaşılması, sisteme herhangi bir virüs, truva atı, trojan, bozuk dosyalar veya diğer kullanıcıların sistemin ve / veya ağının çalışmasına zarar verebilecek diğer benzer yazılım veya programların yüklenmesi, sistemin işleyişini engellemeye, bozmaya, geçici veya kalıcı şekilde durdurmaya yönelik olarak yapılan her türlü yasa dışı girişim NOVA tarafından Kullanıcılığın derhal sonlandırılması sebebidir. Bu takdirde kullanıcı NOVA’dan herhangi bir ad altında tazminat talep etmek hakkına sahip değildir. Kullanıcı tarafından yukarıda detayları verilen paylaşımlar nedeniyle NOVA’nın, diğer kullanıcıların ya da üçüncü kişilerin uğrayabileceği tüm zararlardan kullanıcı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludur.  

Sisteme Kullanıcı olarak kullanıcı sözleşmesini kabul eden Kullanıcı/lar, kullanıcı adı, şifre bilgisi ve gizli kalması gereken tüm bilgilerini azami ölçüde korumakla mükelleftir. Güvenliğinden aslen kullanıcının sorumlu olduğu ve korumakla yükümlü bulunduğu veri güvenliğine ait bu önlemler NOVA tarafından da tekniğin imkan verdiği en yüksek seviyede alınır. Bu bağlamda KULLANICI, sisteme Kullanıcı olunarak kendisine ait kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıldığı andan itibaren sistem üzerinden yapılacak her türlü iş ve işlemler ile her türlü paylaşımların kendisi tarafından yapıldığını, bu iş ve işlemler nedeniyle meydana gelebilecek her türlü hukuka aykırılık ve oluşacak zararları karşılamakla yükümlü bulunduğunu, bu nedenle NOVA’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını, güvenlik ihlali teşkil edebileceğini düşündüğü herhangi bir konunun derhal ve zaman kaybetmeksizin sistemde yer alan iletişim platformu kullanılarak durumun NOVA’ya bildirileceğini kabul eder. Ayrıca sisteme Kullanıcı tüm kullanıcılar, sistem üzerinden sağlanan veri alışverişinin emniyet ve güvenilirliği konusundaki önlemleri alır. Kullanıcının giriş bilgilerini kaybetmesi, çaldırması, rızası dışında üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde NOVA, sisteme yetkisiz erişimi önlemeyi garanti etmez. Kullanıcının üstlenmek zorunda bulunduğu asgari güvenlik önlemlerinin alınmaması, gerekli virüs yazılımlarının kullanıcının bilgisayarında bulunmaması, işletim sistemi güncellemelerinin yapılmamış olması nedeniyle kullanıcıya veya üçüncü kişilere ait ekipmana zarar verebilecek  kullanıcı kaynaklı hiçbir güvenlik zaafiyetinden ötürü NOVA tüzel kişiliği, ortakları, çalışanları ve ilgili kişiler sorumlu tutulamaz. 

Kullanıcının sisteme Kullanıcı olurken bildirmiş olduğu ve daha sonradan da değiştirebileceği elektronik posta adresi, kullanıcı ile NOVA arasındaki iletişim yöntemi olup kullanıcının sistemde tanımlı elektronik posta adresi üzerinden taraflar arasında kurulacak iletişim, yazılı iletişim niteliğindedir. Bu nedenle kullanıcıya ait iletişim bilgilerinin ve elektronik posta adresinin güncelliğinin ve aktif durumda bulunduğunun kontrolü ve sorumluluğu sisteme Kullanıcı kullanıcılara aittir.

Kullanıcılar tarafından ürün bilgi akışının ve trafiğinin sağlanması için sistem dışında bir internet sitesi linkine harici bağlantı verildiği durumlar nedeniyle oluşabilecek her türlü zararlar kullanıcının sorumluluğundadır. Bu nedenle herhangi bir dış bağlantıya tıklamak, kullanmak, güvenmek ve dış bağlantı üerinden kullanıcıya aktarılan her türlü içerikten hukuki ve cezai olarak kullanıcı bizzat sorumludur. Bu nedenle harici linklerin ziyaret edilmesi durumunda kullanıcı kendi güvenlik önlemlerini alır. Nova’nın yazılı izni bulunmaksızın kullanıcılara ait ya da ait olmayan herhangi bir web sitesinden SİTE’ye bağlantı oluşturulamaz. Aynı zamanda sisteme Üye kullanıcılar arası mesaj paneli kullanılarak iletişim, kampanya vb. bilgilerin gönderildiğinin tespiti hali NOVA tarafından ihlali gerçekleştiren kullanıcıya ait hesabın sistemden kaldırılması nedenidir.  

KULLANICI, SİTE üzerinden yapacağı satış ve takas maksadıyla listelemiş olduğu tüm ürünlerin doğruluğu, orijinalliği, satışa arzı hususunda herhangi bir engelinin bulunup bulunmadığı, ayıplı ürün olup olmadığı, yasal mevzuata uygun olup olmadığı, ürünlere ait son kullanma tarihlerinin geçerlilik kontrolü, ülkeye girişi yasak olan ürünlerden olup olmadığı ve bir ürünün dürüstlük kurallarına göre satışını gerektirebilecek her türlü hususun kontrolünün kendileri tarafından kusursuz bir şekilde yapılmış olduğunu ve bu kurallara ilişkin denetim ve kontrollere ait her türlü hukuki ya da cezai sorumluluğun münhasıran kendilerine ait olduğunu, NOVA’nın bu nedenlerle tespit edilebilecek herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

Taraflar yaptıkları ticarette tüketici konumunda olmadıklarını, tacir sıfatlarına haiz olduklarını ve bu sebeple sözleşme yorumunun da buna göre yapılacağının farkında ve bilincindedirler.

2.2. NOVA’nın HAKLARI ve MÜKELLEFİYETLERİ

NOVA işbu Sözleşme’nin imzalanmasına müteakip KULLANICI’ya https://www.novadan.com.tr/ adresine giriş yapması ve anlaşmalı tedarikçilerin anlaşmalarından yararlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifre tahsis edecektir.

NOVA, SİTE’de yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” konumunda olduğundan NOVA’nın, SİTE’de yer alan hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğine, güvenilirliğine, doğruluğuna ya da hukuka uygunluğuna ilişkin bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

NOVA, SİTE üzerinden sisteme Üye kullanıcıların birbiri arasında ürün alıp satma – değiştirme ve alışveriş hizmetlerini alabilecekleri elektronik ticaret hizmetini, 6563 sayılı yasanın 2/d maddesi kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı” (Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan tüzel kişilik), ücretli eğitim hizmetlerini ise “Hizmet Sağlayıcı” sıfatı ile sunar. 

NOVA, KULLANICI’nın banka ve/veya kredi kartı bilgilerini saklamasına olanak vermek üzere Cüzdan Sistemi hizmeti sunabilecektir. Bu kapsamda Kullanıcı adına Site üzerindeki Cüzdan Sistemi kapsamında bir cüzdan hesabı (“Cüzdan Hesabı”) oluşturulacaktır. KULLANICI’nın Site üzerinden ödemesini gerçekleştirmiş olduğu ürün siparişlerine ilişkin iptal/iade durumları sebebiyle NOVA tarafından ilgili satıcıya aktarılmayarak Kullanıcı’ya iade edilecek olan bedeller veya paranın satıcıya aktarıldığı ve satıcının söz konusu iptal/iade sebebi ile iade ettiği bedeller, Kullanıcı’nın Site üzerinden ileteceği talebine istinaden Kullanıcı’ya iade edilmeyerek, Cüzdan Hesabı’na TL para birimi üzerinden bakiye olarak aktarılacaktır.

NOVA kendisine gelen Kullanıcılık taleplerini ve kullanıcı Kullanıcılıklerini tamamen kendi takdirine bağlı şekilde herhangi bir gerekçe ile reddetmek, sınırlandırmak ve SİTE’ye Kullanıcılık talebinde bulunan kullanıcıların Kullanıcılık durumlarını geçici olarak aktif-pasif hale getirmek, kullanıcıların paylaşımlarını denetlemek, gerektiğinde kullanım koşullarına aykırı olduğunu düşündüğü içeriklerin bir kısmını veya tamamını geri dönülmez bir şekilde silmek ve dilediği kullanıcının Kullanıcılığıni dilediği anda sonlandırmak hak ve yetkisine sahiptir. Bu kapsamda kullanıcı tarafından Kullanıcılık esnasında doğru – güncel olmayan veya eksik bilgi girişi sağlandığı durumlarda, herhangi bir yasanın ihlal edildiğine inandığı durumlarda, çıkarlarına zarar verildiğini hissettiği durumlarda ve makul ölçüde şüphe duyulduğu durumlarda dahi NOVA, kullanıcının Kullanıcılığıni askıya alabilir, ya da tamamen sonlandırabilir. Kullanıcı tarafından sisteme yüklenecek yanlış, eksik veya sahte beyan ve bildirimler nedeniyle NOVA, sisteme kayıtlı diğer kullanıcılar ve üçüncü kişilerin olumsuz yönde zarar görmesi halinde bu durumun neticesi olarak ortaya çıkan zararlardan dolayı eksik, yanlış ve hatalı beyan ve bildirimleri yapan kullanıcı sorumludur. NOVA tarafından işbu kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir kısmının ya da tamamının değiştirilmesi durumunda kullanıcılara elektronik posta ve site içi bildirimler yoluyla bilgi verilecektir. Kullanıcı sözleşmesinin yeni sürümü aksi belirtilmediği sürece önceki sürümlerin yerini alır ve sisteme yüklendiği tarihten itibaren geçerli olur. Kullanıcı sözleşmesinin güncel sürümünün yürürlük tarihinden sonra sistem üzerinden sunulan hizmetlerin kullanılmaya devam edilmesi, değiştirilen – güncellenen şartların kullanıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelir.

NOVA, 6563 sayılı yasanın 9. Maddesi kapsamında sisteme (hizmetin sunulduğu elektronik ortama) Kullanıcı elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kullanıcıların sağlamış olduğu içerikleri (ürünleri) kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kapsamda SİTE üzerinde kullanıcılar tarafından yayına alınan her türlü açıklama, reklam, tanıtım, özet vb. içerik bilgilendirme amaçlı olup NOVA, bu içeriklerin eksiksiz ya da doğru olduğunu taahhüt etmez.

NOVA, sistem üzerinde “Hizmet Sağlayıcı” sıfatı ile KULLANICILAR tarafından satışa sunulan ürünler hakkında garanti vermez, kullanıcılar NOVA’dan bu hususta herhangi bir talepte bulunamaz. Bu nedenle sisteme Kullanıcı kullanıcıların sistem üzerinden birbirleri ile yapacakları alışveriş nedeniyle ve posta ya da kargo vasıtası ile gönderilen ürünlerin eksik, yanlış, bozuk, kırık, ayıplı olması, belirtilen kalitede veya miktarda bulunmaması ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilebilecek benzeri tüm eksiklikler nedeniyle kullanıcılar, “Hizmet Sağlayıcı” sıfatı ile birbirine karşı sorumlu olacak, Alıcı ve Satıcı arasında gerçekleşen ürün satışından/takasından itibaren gerçekleşecek teslimat ve kargolama sürecine dair hiçbir aşamada NOVA’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

SİTE üzerinden temin edilen ürünün hiçbir ayıp/kusuru bulunmamasına rağmen keyfi şekilde iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

NOVA, SİTE sunucularında bulunan her türlü içerik ve yazılım ile internet sitesine ait herhangi bir özelliği herhangi bir zamanda ve KULLANICILARA önceden bildirmeksizin değiştirme, durdurma ve silme hakkını saklı tutar.

NOVA, “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatı ile sağlamış olduğu olanaklar kullanılarak elde ettiği hassas kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olup bu kişisel verileri ilgili kişilerin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletmeyeceğini, sunmuş olduğu hizmetin kalitesini artırmak ve yeni hizmetler geliştirmek dışında başka amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. NOVA, kullanıcı bilgilerinin güvenli sunucu ve veri tabanında tutulması için gerekli tüm önlemleri alır. Kullanıcı bilgileri yalnızca sistemin eksiksik bir şekilde yürütülmesi ve sistemde bulunan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi ve benzeri amaçlar için kullanılır. NOVA, kullanıcılar tarafından sisteme Kullanıcı olurken girişi yapılan, Kullanıcı olduktan sonra güncellenen, kullanıcıların birbirleri arasındaki alışveriş nedeniyle ya da NOVA adına hareket eden herhangi bir bağlı çalışana sağlamış oldukları kişisel bilgilerin doğruluğundan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

NOVA, yasalardan kaynaklanan ve idari – adli mercilere vermekle yükümlü bulunduğu tüm kullanıcı bilgilerini KULLANICININ bu husustaki herhangi bir iznine tabi olmaksızın bu kurumlara verme hakkına sahiptir. Bu nedenle yapılacak işlemler ve NOVA’nın yasadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiği durumlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ihlal oluşturmaz. Kullanıcı, sisteme Kullanıcı olduğu ve kullanıcı sözleşmesini onayladığı tarihten itibaren kendisine ait bilgilerin yalnızca yasalardan kaynaklanan sebeplerden ötürü gerekli mercilerle paylaşılabileceğine onay vermiş sayılır. 

NOVA, SİTE üzerinden satış yapan KULLANICI’ların güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

NOVA, Kullanıcılık talebini onaylamak zorunda olmadığı gibi Kullanıcıliği her zaman sebep bildirmeksizin sonlandırma hakkına da sahiptir. Bu halde KULLANICI, her ne ad altında olursa olsun zarar, ziyan, tazminat vb. talebinde bulunamaz.

NOVA, işbu Sözleşme kapsamındaki Sözleşme’ye imza almış KULLANICI için NOVA’nın vermiş olduğu hizmetleri kullanması ve tüm bu hizmetler karşılığında herhangi bir Kullanıcılık ücretini almayacağını taahhüt ve beyan eder.

MADDE 3- PUAN SİSTEMİ

Puanlama, Site üzerinden daha önce ticaret yapan Alıcıların geri dönüşlerini referans tutarak sistem üzerinden belirlenmekte olup NOVA istatistiksel verilerden kaynaklı hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. NOVA, sistemindeki Satıcıları faaliyet geçmişlerine göre sınıflandırabilme ve puanlayabilir ve puanlamasını Alıcılara yayınlayabilir. Alıcılar da Satıcının puanlamasını görerek hareket ederler. Satıcının puanının yüksek olması Satıcının kusursuz hizmet göstereceği anlamına gelmez.

Puanlama koşulları NOVA tarafından belirlenecek ve değiştirilebilecektir. Puanlama sistemi NOVA’nın herhangi bir Kurumsal Kullanıcıyi sertifikalandırdığı, onayladığı, tavsiye ettiği şeklinde yorumlanamaz. Puanlama koşullarına göre en yüksek puan alan Kurumsal Kullanıcı profilleri dönüşümlü olarak arama sonuçlarında en üst sırada gözükür.

SİTE altyapısındaki arızalar nedeniyle Puanlama sistemi ile KULLANICI’ya imkan sağlanamamasından dolayı NOVA’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kazanılan puanlar sadece bir sonraki alışverişlerde indirim amacıyla kullanılabilir. Puan kullanımı halinde KULLANICI satış bedeli üzerinden ödemesini yapacak olup kullanılan puan karşılığı NOVA tarafından kendisine cashback usulü iade edilecektir.

Kullanıcılığın sona ermesi halinde, KULLANICI’ya Kullanıcılık süresince kazandırılan puanlar NOVA tarafından silinecek olup KULLANICI tarafından kullanılmayan puanların değerlendirilmesi talep edilmeyecektir.

MADDE 4- DEĞİŞİKLİKLER

NOVA, herhangi  bir  zamanda  bu  Sözleşme’yi  değiştirme  ve  KULLANICI’ların Site’yi kullanımına ilişkin  yeni  ya  da  ek  kayıt,  koşul  ya  da  şartları  getirme  hakkı  saklıdır. Bu değişiklikler ile ek kayıt, koşul ve şartlar derhal hüküm doğuracak ve bu Sözleşme’ye dahil olacaktır. KULLANICI’ların Site’yi kullanmaya devam etmesi, bunları kabul ettiği anlamına gelecektir.

MADDE 5- FİKRİ MÜLKİYET

Site münhasıran NOVA’ya aittir. Site’de yer alan bilgiler, yazılar, resimler, logalar, videolar, markalar, slogan diğer işaretler, Site’nin tasarımı, işleyişi ve sunumu, Site’de kullanılan programlar, kodlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın sınai ve fikri mülkiyet haklarına konu olabilecek sair tüm nevi Fikri Mülkiyet içerikleri NOVA’nın ve/veya  NOVA’nın izin veya lisans aldığı üçüncü kişilerin mülkiyetindedir.

Fikri Mülkiyet içeriklerinin değiştirilmesi, kısmen veya tamamen çoğaltılması, sunulması, saklanması, herhangi bir mecrada izinsiz paylaşılması veya yayınlanması ve herhangi bir şekilde ticari amaçlarla kullanılması yasaktır. KULLANICI, bu hususlara aksi yönde aykırı faaliyetlerde bulunmayacağını, aksi halde NOVA’nın uğradığı/uğrayacağı zararları ilk talep üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve taraflardan birisince feshedilmediği müddetçe yürürlükte kalacaktır.  

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Sözleşme’nin maddelerinden herhangi birinin hükümsüzlüğü halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli kalacak ve Taraflar üzerinde aynı şekilde bağlayıcı olacaktır.

MADDE 8- KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI

6.1. NOVA, KULLANICI tarafından Site’ye girilen kişisel kayıt ve bilgilerin doğru, tam ve  güncel bir şekilde tutulmasını kolaylaştırmaktadır. Kanunen daha uzun bir saklama süresine gerek görülmediği veya izin verilmediği müddetçe, NOVA, Kayıt Bilgileri ve EK 1’de listelenen KULLANICI Bilgileri de dahil olmak üzere tüm kayıt, kişisel ve iletişim bilgileri dahil olmak üzere KULLANICI’ya ait tüm kişisel bilgileri, NOVA Kullanıcıliği ve işbu Sözleşme çerçevesinde öngörülen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre boyunca saklayacaktır.

6.2. NOVA, KULLANICI tarafından Site’ye girilen kişisel kayıt ve bilgilerin kaybolma, çalınma, kötKullanıcı kullanma, yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve yok edilmesine karşı koruma sağlanması açısından yönetimsel, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere standart uygulamalar  doğrultusunda  makul  önlemler  almakla  yükümlüdür. KULLANICI, NOVA’nın söz konusu makul önlemler alınmasına rağmen Site’ye yapılan izinsiz girişlerden herhangi bir şekilde sorumlu olmayacağını ve KULLANICI’nın böyle bir izinsiz giriş durumunda NOVA’dan hiçbir nam altında tazminat, ödeme veya sair hak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9- MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlardan (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu Sözleşme’ den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, https://www.novadan.com.tr için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için NOVA’nın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

MADDE 10- UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Sözleşme’nin uygulanmasından  ve/veya  yorumlanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

MADDE 11- TEBLİGAT  

NOVA tarafından KULLANICI’ya işbu Sözleşme’ye ilişkin olarak yapılacak her türlü  ihbar,  talep  ve  diğer bildirimler;  KULLANICI’nın  Kullanıcılık  kaydında bildirdiği e-posta veya kanuni tebligat adresine iadeli taahhütlü posta yahut elden teslim sureti ile yapılacaktır. KULLANICI,  Kullanıcılık kaydında belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve belirtilmekte olan telefon ve faks numaralarının halen kullanılmakta olan numaralar olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri derhal yazılı olarak NOVA’ya  bildirmeyi,  aksi  halde işbu adrese yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder.

MADDE 12- GİZLİLİK

12.1. KULLANICI, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında aksi açıkça öngörülen haller haricinde, NOVA Kullanıcıliği sırasında sunulan hizmetler ve gerçekleştirilen işlemler çerçevesinde NOVA’nın işleri, iç işleyişi, gizli bilgileri, müşterileri, ticari bilgi ve sırları ve diğer her türlü faaliyetleri de dahil olmak üzere her türlü işlem veya hizmet konusunda her ne şekilde olursa olsun öğreneceği veya NOVA ya da yetkilileri tarafından kendisine tedarik edilen  ya  da  bilgisayar  sisteminde  saklanan  bilgi,  belge ve verilerin gizli tutulmasını temin edecek, kopyalamayacak ve 3. kişiler tarafından kopyalanmamasını sağlayacak ve/veya üçüncü bir  şahıs  ve  kuruma  açıklamayacak  ve  açıklanmamasını  sağlayacaktır;  aksi  takdirde, NOVA’nın bu nedenle uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararları tazminle yükümlü olacaktır. Bu hüküm, Sözleşme süresinin ve Kullanıcılığın sona ermesinden sonra 3 (üç) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

12.2. KULLANICI,  işbu  Sözleşme  ve NOVA  Kullanıcıliği  kapsamındaki  hizmetlerin  NOVA tarafından  yerine  getirilmesi  sırasında,  3.  kişilere  sunulması  gerekli  olan KULLANICI’ya ait bilgilerin NOVA tarafından 3. kişilere ifşa edilmesine kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak onay verdiğini; ve NOVA’nın söz konusu bilgilerin ifşasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını; ve söz konusu bilgilerin ifşa edilmesi sebebiyle 3. kişilerin taleplerinden dolayı NOVA’nın ödemekle yükümlü olacağı her türlü tazminat,  masraf  ve tutara ilişkin olarak NOVA’yı ilk yazılı talebinde nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13- DİĞER HÜKÜMLER

13.1. KULLANICI, işbu sözleşmeyi imzalamakla birlikte kişisel verilerinin yasal mevzuat kapsamında NOVA tarafından işlenmesini ve sistemdeki hareketlerinin anonim olarak verileştirilmesi, istatistik alınmasına muvafakat eder. KULLANICI, KVKK kapsamında onay evraklarını ayrıca imzalayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. NOVA destek hizmetlerini yalnızca [email protected] e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. Bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile kullanıcılarına destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan NOVA sorumlu tutulamaz.

13.3.  İşbu sözleşme NOVA tarafından web sitesi ve uygulamada ilan edildiğinde geçmişe yönelik olarak ve Site’ye üyeliği onaylanmış eski/yeni tüm Kullanıcılar’ı da kapsar şekilde geçerlilik kazanır ve Taraflar’dan biri tarafından feshedilene karar yürürlükte kalır.

13.4. Kullanıcı, uygulamaya üye olduğunda işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’yi kabul etmeyen kullanıcının uygulamaya üye olmaması ve Site’nin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

13.5.  Sözleşme’de yer alan hükümlerden, cümlelerden veya kelimelerden bir veya birden fazlasının herhangi bir sebeple uygulanamaz veya geçersiz olması halinde, bu durum Sözleşme’nin ve Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğine bir halel getirmeyecektir.

Bu yardımcı oldu mu?

2 / 1