Novadan.com.tr’ de Satışa Yasaklı Ürünler

Kişisel bakım ürünleri kategorisindeki 120 binden fazla ürün ile hizmet veren novadan.com.tr kanuni olarak satış kısıtı olan ürünleri katalog dışı bırakır. Buna mukabil herhangi şekilde bünyesinde satışına izin vermez.

Aşağıda yer alan ürünlerin satışı yasaktır:

 1. Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Yönetmelik’in 42. Maddesi uyarınca münhasıran eczanelerde satılacağı düzenlenen:
  • Reçeteye tabi olan ve olmayan tüm beşeri ilaçlar
  • Kurumda ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler
  • Kurumun iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler
  • Enteral beslenme ürünleri dahil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları

2. Aşağıda sayılanlar dışındaki tıbbi cihazlar:

 • Diş macunu,
 • Topikal uygulanan sıcak soğuk kompres
 • Diş protez bakım ürünleri
 • Yara bandı, flaster
 • Kondom
 • Pamuk
 • Hasta altı bezi
 • Ağız çalkalama suyu
 • İnkontinans pedi
 • Nefes açıcı burun bantları

3. Reçeteli veya reçetesiz ilaç yapımında kullanılan malzemeler

4. Doktor reçetesi ile alınabilen numaralı gözlük camı ve çerçevesi, reçeteli lens satışı

5. Veteriner tıbbi ürünler

6. İşitme cihazları, ortopedik protez ve ortezleri

7. İlgili mevzuat uyarınca internet üzerinden satışı ve/veya takası yasaklanan ürünler 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9/1. Maddesi uyarınca Nova, Yasaklı ürün satışından sorumlu değildir. 

MADDE 9 – (1) Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Bu yardımcı oldu mu?

1 / 0